O nás a našem týmu

Objednat se

Aktuality

Masáže

naše služby rozšiřujeme o nabídku masáží.

Vyšetření tělovýchovným lékařem hrazeno ZP

Vyšetření tělovýchovným lékařem na žádanku je možné u pojištěnců ZP 111, 207 a 211 (preventivní vyšetření s vystavením posudku o zdravotní způsobilosti není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění).

Vizitka

Mgr. Tomáš Cupian

Mgr. Tomáš Cupian

Fyzioterapeut

+420 606 208 086

Kvalifikace

2016 - doposud: Klinika sportovní medicíny, a.s.

2008 - 2015: Vítkovická nemocnice, a.s.

2006 - 2008: USM Sanatoria Klímkovice, a.s.

2004 - 2006: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie (navazující magisterské studium)

2001 - 2004: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně-sociální fakulta, obor Fyzioterapie (bakalářské studium)

1997 - 2001: Gymnázium Čs. Exilu 669 v Ostravě – Porubě, všeobecný směr

 

2017: kurz Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice v praxi pod vedením odb. as. Mgr. Petra Bitnara

2017: závěrečný kurz DNS sportovní kurz III. pod vedením Mgr. Jany Veselé a Mgr. Oldřicha Chramosty s dosažením titulu "Certifikovaný DNS trenér"

2016: kurz DNS sportovní kurz II. pod vedením Mgr. Júlie Demekové a Mgr. Oldřicha Chramosty

2016:
kurz Basic Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých pacientů s neurologickým onemocněním pod vedením Mgr. Kateřiny Macháčkové, Ph. D., Basic IBITA instruktor

2016: kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi pod vedením od. as. Mgr. Petra Bitnara 

2015: kurz Cvičení s kettlebell pro pokročilé: Rite od passage pod vedením Pavla Konvaliny a Romana Čupery, instruktorů KB5 Gymu Brno

2015: kurz Cvičení s kettlebell pro začátečníky: Simple and Sinister, pod vedením Pavla Konvaliny a Romana Čumpery, instruktorů KB5 Gymu Brno, www.kb5.cz                 

2014: certifikovaný kurz Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, pod vedením Mgr. Šárky Špaňhelové a odbornou garancí prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. 

2013: kurz SM systém pro pokročilé pod vedením MUDr. Richarda Smíška 

2013: kurz Úvod do SM systému pod vedením MUDr. Kateřiny Smíškové 

2012: kurz Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu pod vedením Mgr. Filipa Mareše 

2011: kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace pod vedením Mgr. Zuzany Suzan 

2010: certifikovaný kurz Medical Taping Concept pod vedením Lucie Krestové

2010: certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapeuty) pod vedením Karly Košťálové

2009: kurz Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové pod vedením H. Volejníkové

2009: kurz Kvadrupedální lokomoce – Klappovo lezení pod vedením pí. J. Čápové, garancí Doc. MUDr. Fr. Véleho, CSc.

2009: kurz Vedení ambulance fyzioterapie pod vedením J. Burianové

2009: kurz Kinezio – taping pod vedením p. Stanislava Flandery 

2008: získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut s označením odbornosti „registrovaný“ na dobu 10 let

2007: kurz Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii – A, B pod vedením pí. Jarmily Čápové, garancí Doc. MUDr. Fr. Véleho, CSc. 

2007: kurz Kineziologie dolní končetiny a nohy pod vedením PhDr. Ingrid Špringrové, Ph.D.

2006: kurz Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch pod vedením pí. Jarmily Čápové

2006: kurz Taping – prevence poruch pohybového aparátu pod vedením S. Flandery

2006: kurz Neinvazivní laserové terapie pod vedením prim. MUDr. Evy Drápelové

2004: kurz Nespecifické mobilizace pod vedením pí. Zdeňky Jebavé

2003: kurz Míčková facilitace pod vedením Zdeňky Jebavé

2002: rekvalifikační kurz Instruktor fit-centra II. třídy ukončený závěrečnou zkouškou akreditovanou MŠMT ČR

Aktivní účasti na konferencích

2015: aktivní účast na 5. Mezinárodním sympoziu Medical Taping Concept s tématem "Medical Taping Concept v léčbě pupeční kýly u novorozenců"
2015: vedoucí bakalářské práce na téma "Vliv aktivace hlubokého stabilizačního systému na rychlostní schopnosti fotbalistů" (na Lékařské fakultě Ostravské univerzity)
2014: výuka praxe studentů prvního ročníku bakalářského studia Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
2014: vedoucí bakalářské práce na téma "Kinezioterapeutické možnosti ovlivnění vadného držení těla u lidí s obezitou" (na Lékařské fakultě Ostravské univerzity).
2007: aktivní účast na odborné konferenci Společnosti CMT s tématem „Fyzioterapie u pacientů s CMT“
2008: aktivní účast na odborné lékařské konferenci s tématem „Rehabilitace u pacientek s funkční ženskou sterilitou“

Proč navštěvují špičkoví sportovci  Kliniku sportovní medicíny?

Pacient 22 let, atlet, bez potíží

Diagnóza: defekt septa síní
V případě neřešení defektu by došlo postupně k přetížení srdce s vysokým rizikem náhlé smrti...